Op deze pagina kunt u zien of een dak op een adres asbestverdacht is.
Heeft u opmerkingen over de status van uw dak(en) in de asbestdakenkaart dan kunt u hierover contact opnemen met uw eigen gemeente zie Contact.
Geef hieronder uw postcode (zonder spatie) en huisnummer met eventuele toevoeging (bijv. 35A).
en bekijk de situatie in de kaart.

Tip. Een dak komt pas vanaf een bepaald schaalniveau in beeld. Als u geen huisnummer opgeeft, ziet u de daken niet. Klik dan in de pop-up op 'Zoomen naar'.